Spontbesiktning i Valdemarsvik

Kajer med slagen stålspont som grundläggning är ett vanligt inslag i hela Skandinavien. Spont som står exponerad för bräckt vatten eller saltvatten korroderar och tärs allteftersom tiden går. Även andra lokala faktorer så som galvaniska strömmar påverkar och det är därför en god idé att besiktiga sponten med jämna intervall för att få en överblick […]

Beredskapsavtal med Askersunds kommun

Askersunds kommun har ett stort sjöförlagt VA-nät. Över 6 mil med ledningar i sjön säkrar stadens VA-försörjning. Med anledning av detta har Askersunds kommun skrivit ett beredskapsavtal med NUVA AB för att säkra ledningarnas drift.

Som en del av beredskapsavtalet har NUVA upprättat en jourordning med kort inställningstid vid akuta situationer. Det har också […]

Sprinklerbassängbesiktningar

IKEA första varuhus i Älmhult fick sina sprinklerbassänger besiktigade.

IKEA’s första varuhus i Älmhult fick sina sprinklerbassänger besiktigade.

NUVA har utfört dykbesiktningar av sprinklerbassänger på fem lokaliteter i Älmhult i södra Sverige. Uppdragsgivare var IKEA Sverige.

 

Sprinklerbassänger har till uppgift att säkra vattentillförseln vid brand. Varuhus, industrier och andra större byggnader med lättantädliga föremål i sig har oftast ett sprinklersystem för att […]