Rengöring av rostfria filtreringsreaktorer för N-E Persson i Ystad

Dykare i rostfri reaktor

Nedraby vattenverk i Ystad byggs till i ett stort projekt som startade i maj 2012 och utförs i tre etapper. N-E Persson är generalentreprenör. Vattenverket tar sitt vatten från Fyledalens grundvattentäkt. Vattnet går igenom en avancerad filtreringsprocess innan det till slut går ut på VA-nätet. I filtreringsprocessen ska vattnet passera […]

Kajreparation i Östergötland

Formsättningen utfördes från isen

Alla konstruktioner som står helt eller delvis i vatten är utsatta för isens påkänningar. Skvalpzonen är det mest utsatta läget och det är oftast där skadorna syns först. Ett eroderat ytskikt leder så småningom till blottlagda armeringsjärn. Exponerade armeringsjärn i saltvatten börjar fort rosta och kan efterhand spränga den omkringliggande […]

Nya kontrakt för NUVA AB

NUVA AB har ingått två nya kontrakt

Midgardsormen Delentreprenad H: Underentreprenör för Implenia Norge – Dykeriarbeten, PE-svetsning och rörarbete i kulvert i Oslo centrum. Arbetena är påbörjade och planerade till att utföras under tre månader. Delentreprenaden är den sista i det omfattande Midgardsormen prosjektet med en kostnadsram på 1,3 md NOK.

Sjöledningar Bengtsfors: Huvudentreprenör […]

Siltgardin med oljeläns till Tananger

Siltgardin Tananger

I samband med ett muddringsarbete i Båtstad småbåtshamn i Tananger/Sola, Norge installerades en siltgardin för att förhindra spridningen av förorenade partiklar i sjön. Det hade påvisats olja i bottenmassorna vilket ställde speciella krav på siltgardinen som levererades med tät oljebeständig överkant som fungerar som en oljestopp vid ytvattnet.

NUVA har specialiserat […]

NUVA engageras i miljöprojekt i Valdemarsvik

Dykare i arbete under isen

Längst in i Valdemarsviken låg tidigare Nordens största garveri. Produktionen i garveriet har sedan länge upphört, men dessvärre ligger det fortfarande stora mängder krom som släpptes ut från fabriken kvar i viken. Nu genomförs en av Skandinaviens största miljömuddringar för att ta upp de förorenade bottenmassorna. NUVA står för […]

NUVA levererar siltgardin till stor miljömuddring

I samband med en av Nordens genom tidernas största miljömuddringar har NUVA fått i uppdrag att installera siltgardiner. Det skall muddras bort 190 000 m3 med förorenade massor från havsbotten längst in i Valdemarsviken. Massorna är kraftigt förorenade av framförallt krom. Det ställs därför stränga krav på att minimera partikelspridning under arbetets gång. Projektet är […]

Siltgardin i Nacka

 

Siltgardin med flytkropp, sänke och ankare med markeringsboj

Det byggs ut för en ny stadsdel på Kvarnholmen i Nacka. Centralt beläget och med sjön som närmsta granne har området en stor potential. Grundarbetet har påbörjats av Kanonaden Entreprenad AB. En del av grundarbetet består i bortschaktning av förorenade massor. För att förhindra att […]

Sprinklerbassängbesiktningar

IKEA första varuhus i Älmhult fick sina sprinklerbassänger besiktigade.

IKEA’s första varuhus i Älmhult fick sina sprinklerbassänger besiktigade.

NUVA har utfört dykbesiktningar av sprinklerbassänger på fem lokaliteter i Älmhult i södra Sverige. Uppdragsgivare var IKEA Sverige.

 

Sprinklerbassänger har till uppgift att säkra vattentillförseln vid brand. Varuhus, industrier och andra större byggnader med lättantädliga föremål i sig har oftast ett sprinklersystem för att […]

Gabionmattor i Randselva

Trondrud Anlegg A/S lägger fjärrvärmerör för Hønefoss Fjernvarme AS. Som en del i detta projekt ingår en korsning av älven Randselva i Hønefoss centrum. NUVA har bistått med dykeriarbete.

I älvar och andra strömmande vattendrag är det ofta problematiskt att lägga rör och kablar. De strömmande vattenmassorna utsätter rören för stora påfrestningar. I dessa sammanhang […]

Hällholmen sjöledningar

Sjøledninger på islagt Säfsen

Färdigproducerade sjöledningar på Säfssjön.

NUVA AB har som tidigare nämnts lagt sjöledningar för Ludvika Kommun. Ledningarna är ett led i en större ut- och ombyggnation vid Fredriksberg Vattenverk. NUVA har lagt fyra km med sjöledningar och utfört diverse plastsvets- och monteringsarbeten i förbindelse med etablering av nya sandfilterbassänger vid vattenreservoaren på Hällholmen i insjön […]