Älvkorsning i Degerfors

Degerfors Kommun har beslutat att utöka VA-kapaciteten till Outokumpus industrifastighet. VA-ledningarna ska föras över Letälven från Degerfors reningsverk till Outokumpus industrifastighet. NUVA AB utför arbetena som utförs som en totalentreprenad.

Det är två Ø 63 mm PE-ledningar som ska korsa älven. Ledningarna läggs som tvillingledningar, det vill säga att båda ledningarna monteras till samma […]

Stort intresse för miljöprojektet i Östersjön

NUVA har nu i snart tre månader arbetat med hävning och bärgning av objekt från botten i Valdemarsviken. De hävda objekten närmar sig 300 till antalet, men det återstår fortfarande mycket arbete. Valdemarsviks Kommun har med anledning av detta projekt öppnat ett informationscenter, skapat en youtubekanal och upprättat informationssidor online. Allt för att hålla allmänheten […]

NUVA engageras i miljöprojekt i Valdemarsvik

Dykare i arbete under isen

Längst in i Valdemarsviken låg tidigare Nordens största garveri. Produktionen i garveriet har sedan länge upphört, men dessvärre ligger det fortfarande stora mängder krom som släpptes ut från fabriken kvar i viken. Nu genomförs en av Skandinaviens största miljömuddringar för att ta upp de förorenade bottenmassorna. NUVA står för […]

Siltgardin i Nacka

 

Siltgardin med flytkropp, sänke och ankare med markeringsboj

Det byggs ut för en ny stadsdel på Kvarnholmen i Nacka. Centralt beläget och med sjön som närmsta granne har området en stor potential. Grundarbetet har påbörjats av Kanonaden Entreprenad AB. En del av grundarbetet består i bortschaktning av förorenade massor. För att förhindra att […]

Brobesiktning i Trosa

 

I samband med projekteringsarbetet för framtida åtgärder för bron över Kasholmsundet i Trosa har det utförts undervattensinspektioner av de fem brostöden. Det huvudsakliga syftet har varit att kartlägga förändringar i konstruktionerna och/eller i konstruktionernas omgivningar. Med anledning av detta togs det också ut 6 betongkärnor ur två av brostöden. Uppdragsgivare var Amphi-Tech AB.

[…]

Propellerhaveri i Göta Kanal

NUVA har ryckt ut på ett akut propellerhaveri i Motala. Det var fartyget M/S Juno som tidigt under torsdagsmorgonen fick problem.

M/S Juno byggdes 1874 vid Motala Werskstad och är världens äldsta registrerade fartyg med övernattningsmöjligheter. M/S Juno trafikerar i dag Göta Kanal som kryssningsfartyg, och var på väg mot Stockholm då propellerhaveriet inträffade.

[…]

Arbete i Möckeln

Karlskoga Energi & Miljö i Karlskoga utökar kapaciteten i dricksvatten- och avloppsnätet med nya sjöledningar i sjön Möckeln. NCC – Region Väst är huvudentreprenör. Arbetet lider mot sitt slut och NUVA har deltagit i arbetet med slutdokumentation av anläggningen och supplerande schakt- och svetsarbete.

Sjöledningarna lades under sommaren 2010 och är en del i […]