NUVA skriver ramavtal med Landskrona Kommun.

images

NUVA har tilldelats kontrakt för statusundersökningar på Landskronas och Vens hamnanläggningar genom offentlig upphandling. Ramavtalet sträcker sig över två år med möjlighet till ytterligare två års förlängning.

Statusundersökningar av hamnanläggningar är en viktig del i förvaltningen av hamnanläggningar för att tidigt kunna upptäcka brister och skador och åtgärda dessa i ett tidigt stadie. Att kunna […]

Spontbesiktning i Valdemarsvik

Kajer med slagen stålspont som grundläggning är ett vanligt inslag i hela Skandinavien. Spont som står exponerad för bräckt vatten eller saltvatten korroderar och tärs allteftersom tiden går. Även andra lokala faktorer så som galvaniska strömmar påverkar och det är därför en god idé att besiktiga sponten med jämna intervall för att få en överblick […]

Ramavtal med Hias IKS

NUVA har skrivit kontrakt med Hias IKS på inspektion och beredskap för deras sjöförlagda VA-nät i Norges största insjö Mjøsa. Kontraktet som löper över fyra år har tilldelats efter offentlig upphandling.

Det lades stor vikt på genomföringsförmåga och kvalitétssäkring i upphandlingen. Med sin erfarna organisation och moderna utrustningspark i kombination med ett fördelaktigt pris […]

Reparationsarbete på rostfri sjöledning i Vättern

Vattenläckage på 30 meters djup

Mellan Olshammar och Bastedalen i Vättern ligger en av Sveriges få rostfria sjöledningar. Ledningen är skarvad i sex meter långa gängade rörbitar och sträcker sig 1,1 mil över Storvättern. Större delen av ledningssträckan ligger mellan 25 och 30 meters djup.

NUVA gjorde en inspektion på ledningen under hösten […]

Beredskapsavtal med Askersunds kommun

Askersunds kommun har ett stort sjöförlagt VA-nät. Över 6 mil med ledningar i sjön säkrar stadens VA-försörjning. Med anledning av detta har Askersunds kommun skrivit ett beredskapsavtal med NUVA AB för att säkra ledningarnas drift.

Som en del av beredskapsavtalet har NUVA upprättat en jourordning med kort inställningstid vid akuta situationer. Det har också […]

Brobesiktning i Trosa

 

I samband med projekteringsarbetet för framtida åtgärder för bron över Kasholmsundet i Trosa har det utförts undervattensinspektioner av de fem brostöden. Det huvudsakliga syftet har varit att kartlägga förändringar i konstruktionerna och/eller i konstruktionernas omgivningar. Med anledning av detta togs det också ut 6 betongkärnor ur två av brostöden. Uppdragsgivare var Amphi-Tech AB.

[…]

Propellerhaveri i Göta Kanal

NUVA har ryckt ut på ett akut propellerhaveri i Motala. Det var fartyget M/S Juno som tidigt under torsdagsmorgonen fick problem.

M/S Juno byggdes 1874 vid Motala Werskstad och är världens äldsta registrerade fartyg med övernattningsmöjligheter. M/S Juno trafikerar i dag Göta Kanal som kryssningsfartyg, och var på väg mot Stockholm då propellerhaveriet inträffade.

[…]