Reparationsarbete på rostfri sjöledning i Vättern

Vattenläckage på 30 meters djup

Mellan Olshammar och Bastedalen i Vättern ligger en av Sveriges få rostfria sjöledningar. Ledningen är skarvad i sex meter långa gängade rörbitar och sträcker sig 1,1 mil över Storvättern. Större delen av ledningssträckan ligger mellan 25 och 30 meters djup.

NUVA gjorde en inspektion på ledningen under hösten […]

Brobesiktning i Trosa

 

I samband med projekteringsarbetet för framtida åtgärder för bron över Kasholmsundet i Trosa har det utförts undervattensinspektioner av de fem brostöden. Det huvudsakliga syftet har varit att kartlägga förändringar i konstruktionerna och/eller i konstruktionernas omgivningar. Med anledning av detta togs det också ut 6 betongkärnor ur två av brostöden. Uppdragsgivare var Amphi-Tech AB.

[…]

Gabionmattor i Randselva

Trondrud Anlegg A/S lägger fjärrvärmerör för Hønefoss Fjernvarme AS. Som en del i detta projekt ingår en korsning av älven Randselva i Hønefoss centrum. NUVA har bistått med dykeriarbete.

I älvar och andra strömmande vattendrag är det ofta problematiskt att lägga rör och kablar. De strömmande vattenmassorna utsätter rören för stora påfrestningar. I dessa sammanhang […]

Vinterarbete

 

Dykning under isen på Langvannet

 

I inshore-delen av undervattensbranschen är vanligtvis inte vintern den mest aktiva säsongen. För NUVA har det emellertid varit fulla orderböcker och utmaningen har varit att utföra de olika uppdragen med de kraven det nordiska vinterklimatet ställer.

Ny dykpanel med inbyggd luftvärmare säkrar lufttillförseln under extrema förhållande, och […]