Säkringsarbete av Fenno-Skan 2 – Forsmark

Forsmark Kärnkraftvärk förser Fenno-Skan 2 med kraft

Som ett viktigt led i att säkra överföringskapaciteten av ström mellan de nordiska länderna har Svenska Kraftnät och Fingrid Oyj tillsammans byggt ut den befintliga likströmsförbindelsen mellan Sverige och Finland med kabeln Fenno-Skan 2. Kabeln levererades av NEXANS i Norge.

Fakta om sjökabeln

Spänning: 500 kV […]