Gabionmattor i Randselva

Trondrud Anlegg A/S lägger fjärrvärmerör för Hønefoss Fjernvarme AS. Som en del i detta projekt ingår en korsning av älven Randselva i Hønefoss centrum. NUVA har bistått med dykeriarbete.

I älvar och andra strömmande vattendrag är det ofta problematiskt att lägga rör och kablar. De strömmande vattenmassorna utsätter rören för stora påfrestningar. I dessa sammanhang […]