9300 m2 siltgardin installerad i Stockholm

Saneringen av den gamla oljehamnen på Kvarnholmen vid Stockholm har gått fort och redan i mars var NUVA tillbaka för att installera resterande siltgardiner på projektet. Med detta är nu siltgardinerna på plats och 9300 m2 med dubbel siltgardin ska förhindra grumling och partikelburen förorening från saneringsarbetena.

Viking Line passerar siltgardinen på väg […]