Test av offshore ROV verktyg

Klart for testing av Adjustable Boyancy Modules

Adjustable Boyancy Modules klar for realtest med ROV ombord i kranbåt i Oslofjorden

I föregående vecka utförde NUVA ett uppdrag med testning av specialverktyg till Subsea-operationer på oljeinstallationer. Uppdragsgivare var SubseaDesign som har utvecklat en rad specialdesignade verktyg beräknade för ROV-opererade installationer och underhåll av installationer för bottenbaserad oljeutvinning.

Enheterna som […]