Rätt ledning på rätt plats i Koet

Stillbild från ROV-inspektion på 35 meters djup

NUVA har tilldelats uppdraget med att lägga ny huvudvattenledning genom fjorden Koet i Bjugn Kommune i Sør-Trøndelag. 1 600 meter Ø225 ledning skulle läggas i ett område med besvärlig och delvis kuperad bottenterräng ned till över 70 meters vattendjup.

På grund av delvis svåra bottenförhållanden önskade uppdragsgivaren […]

Rörsvetsning i Trysil

Svetsning av PE-rör med utsikt mot Trysil centrum.

NUVA har påbörjat svetsning av PE-rör till en större kommunalteknisk anläggning i Trysil Kommun, Norge. Det ska läggas knappt 6 km med PE-rör, huvudsakligen i dimensionen Ø335, men också i Ø630 och Ø180. Anläggningen ska föra spillvatten från Fageråsenområdet norr om Trysilfjellet ned längs berget och […]

Diffusionstäta PE-rör

Svetsning av diffusionstäta rör (SLA-rör) i Oslo

Rör av materialet PE har många goda egenskaper och väldigt lång livslängd. Vid nya anlägg och vid byte av rör till vattenförsörjning är därför PE-rör mer och mer dominerande. PE-rören är emellertid genomträngliga för lukt och smak, något som skapar problem när rören läggs i förorenad grund […]

PE-rör till Bryggerifjellet i Fredrikstad

På Bryggerifjellet i Fredrikstad, högt beläget med utsikt över staden och fjorden byggs det i dessa dagar ett större antal bostäder fördelat på fyra bostadshus i första byggfasen och fyra bostadshus i andra byggfasen. Utförande entreprenör är Ove Skår AS. Tomternas belägenhet i delvis brant bergsterräng ställer speciella krav till tillförseln av infrastrukturelement så som […]