Hällholmen sjöledningar

Sjøledninger på islagt Säfsen

Färdigproducerade sjöledningar på Säfssjön.

NUVA AB har som tidigare nämnts lagt sjöledningar för Ludvika Kommun. Ledningarna är ett led i en större ut- och ombyggnation vid Fredriksberg Vattenverk. NUVA har lagt fyra km med sjöledningar och utfört diverse plastsvets- och monteringsarbeten i förbindelse med etablering av nya sandfilterbassänger vid vattenreservoaren på Hällholmen i insjön […]

NUVA-gruppen är etablerad

NUVA AB legger sjøledninger i Säfsen i Ludvika Kommun

>

NUVA Norsk Undervannsarbeid har i samarbete med svenska LJ Dykentreprenad AB etablerat NUVA AB. NUVA AB kommer att fungera som utförande entreprenör för undervattensentreprenader i Norge och Sverige. De tre bolagen kommer tillsammans att utgöra NUVA-gruppen.

Bolagen i NUVA-gruppen har under 2011 utfört sjöledningsarbeten och dykarbeten i Sverige och Norge, och har utöver […]