Bubbelgardin skyddar torsken i Oslo

Namnlöst

Närbild av bubbelgardin under pågående drift

 

När Wasa Dredging under uppdrag av det norska Kystverket skulle spränga och fördjupa flera grundområden i den inre Oslofjorden följde flera miljöutmaningar med i projektet.

 

NUVA anlitades för att i steg 1: bygga och installera siltgardiner för att förhindra spridning av förorenade partiklar och i steg […]

Stort intresse för undervattensarbete på VA-mässan

VA-mässan 2014 på Elmia är nu avslutad. NUVAs monter möttes av stort intresse från hela branschen och vi har haft många givande möten.

NUVA lade framförallt fokus på två aspekter av vår verksamhet:

Dykeriarbeten Miljögardiner / siltgardiner

Dykeriarbete förekommer i alla skeden av ett sjöledningsprojekt, från förundersökning och projektering till slutdokumentation. Vi ville visa […]

Undervattensarbeten på Stora Enso i Skoghall

NUVA har engagerats under en pågående rivningsentreprenad på Stora Enso i Skoghall för samtliga undervattenarbeten. Rivningsentreprenaden innehöll flera olika undervattensoperationer och det var viktigt att hitta en entreprenör som kunde utföra alla de olika momenten. NUVAs breda kompetens gjorde att vi kunde bistå på flera sätt.

Först och främst har vi tillverkat grumlingsskärmar/siltgardiner till ett […]

Stor leverans av siltgardiner till nordens största miljömuddring

Tidningsartikel från NT

NUVA har nu arbetat i över ett år med dykeriarbetena på nordens genom tiderna största miljömuddring. Parallellt med detta har NUVA också producerat och lagt ut samtliga siltgardiner till projektet. Detta har varit en krävande uppgift med specifika och unika krav på siltgardinernas egenskaper. Muddringsarbetet har övervakats dagligen med turbiditetsmätningar för […]

Siltgardin med oljeläns till Tananger

Siltgardin Tananger

I samband med ett muddringsarbete i Båtstad småbåtshamn i Tananger/Sola, Norge installerades en siltgardin för att förhindra spridningen av förorenade partiklar i sjön. Det hade påvisats olja i bottenmassorna vilket ställde speciella krav på siltgardinen som levererades med tät oljebeständig överkant som fungerar som en oljestopp vid ytvattnet.

NUVA har specialiserat […]

Älvkorsning i Degerfors

Degerfors Kommun har beslutat att utöka VA-kapaciteten till Outokumpus industrifastighet. VA-ledningarna ska föras över Letälven från Degerfors reningsverk till Outokumpus industrifastighet. NUVA AB utför arbetena som utförs som en totalentreprenad.

Det är två Ø 63 mm PE-ledningar som ska korsa älven. Ledningarna läggs som tvillingledningar, det vill säga att båda ledningarna monteras till samma […]

9300 m2 siltgardin installerad i Stockholm

Saneringen av den gamla oljehamnen på Kvarnholmen vid Stockholm har gått fort och redan i mars var NUVA tillbaka för att installera resterande siltgardiner på projektet. Med detta är nu siltgardinerna på plats och 9300 m2 med dubbel siltgardin ska förhindra grumling och partikelburen förorening från saneringsarbetena.

Viking Line passerar siltgardinen på väg […]

NUVA levererar siltgardin till stor miljömuddring

I samband med en av Nordens genom tidernas största miljömuddringar har NUVA fått i uppdrag att installera siltgardiner. Det skall muddras bort 190 000 m3 med förorenade massor från havsbotten längst in i Valdemarsviken. Massorna är kraftigt förorenade av framförallt krom. Det ställs därför stränga krav på att minimera partikelspridning under arbetets gång. Projektet är […]

Siltgardin i Nacka

 

Siltgardin med flytkropp, sänke och ankare med markeringsboj

Det byggs ut för en ny stadsdel på Kvarnholmen i Nacka. Centralt beläget och med sjön som närmsta granne har området en stor potential. Grundarbetet har påbörjats av Kanonaden Entreprenad AB. En del av grundarbetet består i bortschaktning av förorenade massor. För att förhindra att […]

Sjöledningar i Norra Vättern

I idylliska vikar i Norra Vättern monterar NUVAS manskap grumlingsskärmar

I idylliska vikar i Norra Vättern monterar NUVAS manskap grumlingsskärmar

NUVA har nyligen slutfört läggning av ca 6 500 meter sjöledning till en ny kommunal VA-anläggning för Askersunds Kommun i Sverige. Anläggningen ska försörja utbyggnadsområdet Kärra Udde med kommunalt vatten och avlopp. Arbetena blev utförda under sommaren i en sidotarm till den idylliska skärgården […]