Stor leverans av siltgardiner till nordens största miljömuddring

Tidningsartikel från NT

NUVA har nu arbetat i över ett år med dykeriarbetena på nordens genom tiderna största miljömuddring. Parallellt med detta har NUVA också producerat och lagt ut samtliga siltgardiner till projektet. Detta har varit en krävande uppgift med specifika och unika krav på siltgardinernas egenskaper. Muddringsarbetet har övervakats dagligen med turbiditetsmätningar för att säkerställa effekten av gardinerna.

Det har använts flera olika typer av siltgardiner till detta projekt. Ordinärt fast monterade siltgardiner för längre installationstider. Det har också producerats specialgardiner med höjdreglering mellan 1 och 12 meters vattendjup. Dessa gardiner har suttit fästa till mudderverken. Mudderverken har grävt inne i gardinen och gardinen har flyttats med mudderverket. Därför har det varit viktigt med en gardin som enkelt kunde höjas och sänkas efterhand som mudderverket förflyttade sig över olika bottendjup. Totalt har det producerats tre gardiner av denna typ till detta projekt.

Det kräver extra uppmärksamhet av mudderverksoperatörerna för att muddra inne i en siltgardin. Gardinen påverkas av yttre krafter så som ström, vågrörelser och vind och gardinen hänger därför inte alltid rakt ner.

I reportaget till vänster från Norrköpings Tidningar som berör användandet av siltgardinerna syns en av NUVAs höj- och sänkbara siltgardiner i användning fäst till ett mudderverk i arbete.

NUVA har också producerat undervattensiltgardiner med syfte att skapa barriärer för partikelspridning med bottenströmmar.  Dessa gardiner har tagit den största delen av partiklarna samtidigt som de ligger djupt nog under ytan för inte utgöra hinder för passerande båttrafik.

De olika speciallösningarna som har utvecklats och använts på detta projekt har gett NUVA nyttiga erfarenheter som vi tar med oss in i framtiden.

Comments are closed.