Undervattensarbeten på Stora Enso i Skoghall

NUVA har engagerats under en pågående rivningsentreprenad på Stora Enso i Skoghall för samtliga undervattenarbeten. Rivningsentreprenaden innehöll flera olika undervattensoperationer och det var viktigt att hitta en entreprenör som kunde utföra alla de olika momenten. NUVAs breda kompetens gjorde att vi kunde bistå på flera sätt.

Först och främst har vi tillverkat grumlingsskärmar/siltgardiner till ett av rivningsobjekten. Siltgardinerna ska hindra partikelspridning från förorenade bottenmassor under rivningsarbetena. Det har installerats dubbla siltgardiner med oljestopp i PVC överst i gardinen. Utöver siltgardinerna har NUVA även bidragit med flera andra undervattensarbeten i entreprenaden så som:

 

 

  • Formsättning och gjutning i vattenfylld pumpstation

Formen är konstruerad helt i stål och svetsad på plats i vattnet. Syftet med gjutningen är att skapa en tät vägg upp mot det markförlagda ledningsnätet som tidigare anslutit mot pumpstationen som nu ska rivas.

  • Diamantvajerkapning av betongpelare

Två betongpelare till en sjöförlagd gasolstation kapades i sjöbottennivå och avlägsnades med mobilkran.

  • Bärgning av rivningsmaterial från brofundament

Hela körbanan och delar av brofundamenten har rivits. NUVA har assisterat med dykare till bärgning av betongrester från rivningsarbetena.

  • Bottenbesiktning innan och efter rivningsarbete

Som en del i dokumentationen har det företagits dykbesiktning av sjöbotten i närhet av samtliga sjöförlagda rivningsobjekt innan påbörjat rivningsarbete och efter avslutat rivningsarbete.

 

 

 

Comments are closed.